Şirince 2021

I was going to give two courses in the Nesin Mathematics Village in August, 2021: 2021 yılında, Ağustos ayında, Nesin Matematik Köyü’nde iki ders verecektim:
  1. Sonsuzküçük Analiz (Infinitesimal Analysis), August 16–21;

  2. Geometrinin Temelleri (Foundations of Geometry), August 23–8.

Probably I shall not be there in person. Here are sources that I might have used for the first course: Herhalde orada olmayacağım. Aşağıda birinci ders için kullanmayı planladığım kaynaklar vardır.
  • Sonsuzküçük Analiz (40 sayfa, A5 boyu, 17 Şubat 2020). “Bu metinde, gerçel analizin temel kavramlarını ve teoremlerini ‘standart olmayan,’ sonsuzküçük yöntemi ile en basit şekilde açıklamaya çalışıyorum.”

  • Infinitesimal analysis 2015 (40 pages, size A5, September 1, 2015). “These notes are based on my course, officially called Rudiments of Nonstandard Analysis, given August 10–22, 2015, at the Nesin Matematik Köyü.”

For the second course, sources are not so clear, but could include the following: İkinci ders için kaynaklar o kadar açık değildir, ama aşağıdakileri kapsayabilir:
  • Ratio Then and Now (June 26, 2019; “Notes from a talk at ‘Model Theory and Mathematical Logic: Conference in honor of Chris Laskowski’s 60th birthday,’ University of Maryland, College Park”)
  • Hyperbolic Geometry 2019 (“Notes from a course at the Nesin Mathematics Village, July 15–21, 2019, given jointly with Ayşe Berkman”)
You can send questions and corrections: Sorularınız ve düzeltmeleriniz için bana yazabilirsiniz:

davut.deler@gmail.com

%d bloggers like this: