Kümeler Kuramı 2021–22 Alıştırmaları

2021–22 yılı Aksiyomatik Kümeler Kuramı dersi için.

2019–20 yılınkinden gözden geçirilmiştir.

 1. Örnekler varsa, birini verin; yoksa, olmadığını kanıtlayın.

  1. Küme olmayan bir sınıf.

  2. Sınıf olmayan bir küme.

  3. Kendisini içermeyen bir küme.

  4. Kendisini kapsamayan bir küme.

  5. Ordinal olmayan, ∈ tarafından iyisıralanan bir küme.

  6. Ordinal olmayan, boş olmayan, geçişli bir küme.

  7. Elemanları ordinal olan, en küçük elemanı 1 olan bir küme.

  8. Ordinal olan, en küçük elemanı 1 olan bir küme.

  9. Elemanları ordinal olan, en küçük elemanı olmayan bir küme.

  10. Kesin artan, normal olmayan bir ordinaller işlemi.

  11. Sürekli olan, kesin artmayan bir ordinaller işlemi.

  12. Kesin azalan bir ordinaller işlemi.

  13. Sayılamaz bir küme.

  14. Küme olmayan, sayılabilir bir sınıf.

 2. Aşağidaki ordinal denklemlerinin her biri için, eğer bu denklem her durumda doğru ise, onu kanıtlayın; değilse, bir karşıt örnek verin.

  1. α + 0 = α.

  2. 0 + α = α.

  3. α + (β + γ) = (α + β) + γ.

  4. α + β = β + α.

  5. α ⋅ 1 = α.

  6. 1 ⋅ α = α.

  7. 2 ⋅ α = α + α.

  8. α + β ⋅ γ = (α + β) ⋅ γ.

  9. α ⋅ (β ⋅ γ)=(α ⋅ β) ⋅ γ.

  10. α ⋅ β = β ⋅ α.

  11. α ⋅ (β + γ) = α ⋅ β + α ⋅ γ.

  12. (α + β) ⋅ γ = α ⋅ γ + β ⋅ γ.

  13. (α + β)2 = α2 + 2 ⋅ α ⋅ β + β2.

  14. (α + β)2 = α2 + α ⋅ β + β ⋅ α + β2.

 3. Cantor normal biçimlerini bulun:

  1. 1 + ω + ω2 + ω3.

  2. 1 + ω2 + ω + ω3.

  3. 1 + ω3 + ω + ω2.

  4. ω3 + ω + ω2 + 1.

  5. 3 ⋅ (ω + 4).

  6. (ω+4) ⋅ 3.

  7. 2 + 3) ⋅ (ω + 4).

  8. (ω + 4) ⋅ (ω2 + 3).

  9. 2 ⋅ 5 + 3) ⋅ (ω + 4).

  10. (ω + 4) ⋅ (ω2 ⋅ 5 + 3).

 4. Cantor normal biçimlerini bulun:

  1. ωωω ⋅ 2 + ω17 ⋅ 5 + ωω5 ⋅ 14 + ωωω + ω17 ⋅ 6 + ω + 317

  2. 2 ⋅ 4 + ω ⋅ 2 + 5) ⋅ (ωω ⋅ 3 ⋅ 16 + ω2 ⋅ 7 + ω ⋅ 8 + 87)

  3. ω ⋅ 2 ⋅ 4 + ω ⋅ 2 + 5) ⋅ (ωω ⋅ 3 ⋅ 16 + ω2 ⋅ 7 + ω ⋅ 8 + 87)

  4. ω ⋅ 2 ⋅ 4 + ω ⋅ 2 + 5) ⋅ (ωω3 ⋅ 16 + ω2 ⋅ 7 + ω ⋅ 8 + 87)

  5. (ω + 5)2

  6. 9ω + 2

  7. (ω + 5)ω + 2

  8. ω)ωω

  9. ωω)ωω

  10. 6ω1330

 5. Çözün:

  1. ξ + ω2 + η = 15 + ω2 + 16

  2. ξ ⋅ ω + η ⋅ ω = (ξ + η) ⋅ ω

 6. Çözün.

  1. 1 ⊕ ℵξ = ℵ3

  2. ξ ⊗ ℵω = ℵω

  3. (ℵω ⊕ ℵω2) ⊗ ℵω ⋅ 3 = ℵξ

  4. (ℵα)α = 2ξ

  5. kard(℘(ℵξ)) = 2ω + 1

  6. kard(ωωω + ωω + ω + 75) = ℵξ

 7. Her kümenin kardinali, ℵα veya ℶα biçiminde yazin.

  1. Sayılabilir ordinallerin oluşturduğu küme

  2. ℝ’nin sonlu altkümelerinin oluşturduğu küme

  3. ℝ’nin sayılabilir altkümelerinin oluşturduğu küme

  4. ℝ’nin sayılamaz altkümelerinin oluşturduğu küme

  5. sup{ℵ0, ℵ00, ℵ000, ℵ0000, …}

  6. sup {ω, ωω, ωωω, …}

  7. 3 ⊕ ℵ5

  8. 5 ⊗ ℵ3

  9. 2 ⋅ ω ⊕ ℵω ⋅ 2

  10. (ℵ2 ⊕ ℵ3) ⊗ (ℵω ⊕ ℵ16)

  11. ω ⊕ ℵωω

  12. ωω ⊗ ℵω

  13. ℘(ℝ)

  14. ω

  15. (ℵ0)0

  16. (ℶ0)0

  17. (ℶ1)1

  18. (ℵ1)1

  19. (ℵω2 ⋅ 3 + ω)ωω

  20. (ℶω + 1)ω

  21. ℘(ℶω)

%d bloggers like this: